ROOKGASAFVOER TEN BEHOEVE VAN HR-KETELS

Home / ROOKGASAFVOER TEN BEHOEVE VAN HR-KETELS
ROOKGASAFVOER TEN BEHOEVE VAN HR-KETELS

Een CLV-rookgasafvoersysteem (Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoersysteem), is vaak te vinden in appartementencomplexen of gestapelde woningbouw.

Bij een CLV-systeem zijn meerdere ketels gekoppeld aan één gemeenschappelijke afvoerleiding.

Verse lucht wordt vanaf het dak aangezogen naar binnen via de buitenbuis, en de rookgassen worden via de binnenbuis uitgeblazen naar het dak.

In de jaren 70 werden deze CLV-systemen volop toegepast, deze waren geschikt voor de VR-verwarmingsketels.

Na het verbod op VR-ketels in september 2015 deed de HR-ketel (hoog rendement) zijn intrede.

De huidige CLV-systemen voldoen nu echter niet meer omdat er tijdens het stoken met een HR-ketel zure condens vrijkomt, met een pH van 3.0-3.5, die de systemen aantast en zelfs beton oplost.

RZ-Ecoseal® maakt in de binnenbuis van het CLV-systeem een nieuwe buis die onbrandbaar is, en die lekkende gaten en scheuren dicht die de storingen aan de CV-ketels veroorzaken.

Op dit moment lopen er duurzaamheidstesten bij Intergas te Coevorden om te zien hoe RZ-Ecoseal zich houdt t.a.v. de zure condensvorming.


Afdichtingsrapport

Download PDF

VERSLAG INTERGAS COEVORDEN (2017-2019)

Download PDF