ISOLERENDE WERKING (KANALEN)

Home / ISOLERENDE WERKING (KANALEN)
Via slecht of niet-geïsoleerde technische installaties, leidingen en luchtkanalen kan veel energie verloren gaan. RZ-Ecoseal voor luchtkanalen draagt bij aan warmte- en energiebesparing, verbetert het thermisch comfort, voorkomt condensvorming, en werkt geluidsisolerend. (Zie condensrapport).   Het product is gemakkelijk met een tip 631-731 airless aan te brengen.   In 2019 zullen we aanvullende testen uitvoeren en de isolerende waarde bepalen.  

L-waarde

L-waarde (lambda-waarde): hoe kleiner deze waarde is, hoe beter het materiaal isoleert.

R-waarde

R-waarde of warmteweerstand: deze is te berekenen door de dikte van een isolatiemateriaal (uitgedrukt in meters) te delen door de lambda-waarde. Hier geldt: hoe hoger het getal, hoe beter isolerend.
 

Condens testrapport

Download PDF